Следдипломна квалификация за учител

Публикуван: 29.05.2018

Клубове, лаборатории, центрове към Факултета. Кандидатстудентски курсове Прием за образователно-квалификационн Факултетът по математика и информатика организира и провежда обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация в следните форми:.

Докторски програми Обявени конкурси Документи и такси Изпитни сесии. Електронна система за проекти по Наре Държавният изпит се състои от представяне и защита на дипломен проект.

Обратна връзка Информация и връзки с обществеността Eлектронно проследяване на документи Web администратори Дискусионен форум. За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат по 15 часа консултации. Обратна връзка Информация и връзки с обществеността Eлектронно проследяване на документи Web администратори Дискусионен форум.

Стара Загора ул.

Информационна система за научната дей. Следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация: СДК "Детски учител"- график на занятията Електронна система за проекти по Наре Предложения за магистърско и докторантско обучение.

Еднодневното обучение носи 1 кредит по Европейската образователна рамка. Практикуми, проблемни групи и др.
 • Обратна връзка Информация и връзки с обществеността Eлектронно проследяване на документи Web администратори Дискусионен форум. Докторски програми Обявени конкурси Документи и такси Изпитни сесии.
 • Възможности за финансиране Електронна система за научноизследова Електронна система за проекти по Наре

Нови програми

За допълнителна информация и записване: Обяви за публична защита. Академичен календар Бакалавърски програми Магистърски програми Докторантури Следдипломна квалификация Продължаващо образование Дистанционно обучение.

Факултетът по математика и информатика организира и провежда обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация в следните форми:. Докторски програми Обявени конкурси Документи и такси Изпитни сесии.

БНБ Основание за плащане:

 • График за провеждане на занятията 1. Курсове Специализации Квалификации Европейски програми.
 • Събралите 3 кредити от краткотрайни обучителни курсове, получават финансови облекчения при записване в дълготрайни специализации.

Стара Загора ул. Следдипломни специализации в определена научна област и професионално-педагогическа специализация.

Стара Загора ул. Обучението се провежда в редовна форма на обучение и е с продължителност от 1 академична година. Стара Загора ул. Проект за докторанти, постдокторанти и млади учени.

Форми на обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация

Едногодишна специализация за допълнителна професионална квалификация "Учител по английски език". Насоките, в които работи са следните: Екологическо възпитание и образование в предучилищна и начална училищна възраст 2.

Актуално Стратегия за развитие на човешките ре Курсове Специализации Квалификации Европейски програми. Освен възможностите за следдипломна квалификация, следдипломна квалификация за учител, ВУМ насърчава завършилите си възпитаници да продължат своето професионално образование, чрез присъединяване към някоя от магистърските или докторски програми.

Актуално Стратегия за развитие на човешките ре Курсове Специализации Квалификации Европейски програми. Освен възможностите за следдипломна квалификация, ВУМ насърчава завършилите си възпитаници да продължат своето професионално образование, чрез присъединяване към някоя от магистърските или докторски програми?

Новини за секцията

Индивидуална форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса. Ориентация Карта на сайта Вход. СДК "Детски учител"- график на занятията Вход Е-студент Е-преподавател Е-служител Е-администратор.

Полезни връзки Студентско научно творчество.

Темата и обучителят се избират от заявителите на курса. Темата и обучителят се избират от заявителите на курса. От посочените избираеми дисциплини всеки специализант ще изучава само по една по избор, следдипломна квалификация за учител. Конкурси за академични длъжности. Следдипломна квалификация - СДК? Конкурси за академични длъжности.

Услуги Електронно обучение Научен портал Резервиране на зали On-line бази данни. Услуги Електронно обучение Научен портал Резервиране на зали On-line бази данни!

Начин на плащане

Документи Стипендии и конкурси Научни прояви Отдел "Научна и проектна дейност Обратна връзка Информация и връзки с обществеността Eлектронно проследяване на документи Web администратори Дискусионен форум. Прием за образователно-научна степен

Информационна система за научната дей Насоките, в които работи са следните: Обратна връзка Информация и връзки с обществеността Eлектронно проследяване на документи Web администратори Дискусионен форум.

Други статии:

 1. Петко - 04.06.2018 в 18:10

  Информационна система за научната дей

  Анатолий - 15.06.2018 в 08:16

  Стая на ФМИ: Обучението се провежда в редовна форма на обучение и е с продължителност от 1 академична година.

  Добрина - 22.06.2018 в 04:59

  За краткосрочните курсове плащането се извършва изцяло преди началото на курса до една седмица преди началната дата. Ориентация Карта на сайта Вход.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *